STEM-plus

1ste graad TSO
2de jaar
#f05770

STEM staat voor Science (wetenschappen) – Technology (technologie) – Engineering (ontwikkelen en ontwerpen) – Mathematics (wiskunde).

De studierichting STEM-plus (IW) combineert alle facetten van STEM op een hoog niveau. De lessen geven we in een technologische omgeving met ruimte voor engineering: ontwerpen, ontwikkelen en op punt stellen. Zo kunnen we de leerlingen inhoudelijk sterk voorbereiden op het hoger onderwijs.

STEM-plus (IW) is zowel op jongens als meisjes gericht. Meisjes zijn misschien nog meer dan jongens met milieu, mobiliteit en de toekomst van onze samenleving begaan. Ze zijn in deze richting broodnodig!

Thema’s zoals groene energie, programmeren van robots en andere ICT-vernuft, bestuderen van elektrische/mechanische schakelingen, mobiliteit en leefmilieu passeren de revue. Het onderzoekend leren, het probleemoplossend denken, teamwork en engineering zijn hierbij belangrijke criteria.

Tweede jaar STEM-plus  
aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
wiskunde 6
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 8
contactuur 1
totaal urenpakket per week 33