Kantoor - Office & retail

2de graad BSO
3de en 4de jaar
#03b29f

richting

•Je maakt kennis met office (administratie) en retail (verkoop)

•Je leert secretariaatswerk en boekhoudkundige taken uitvoeren.

• Op het programma staat een diepgaande ICT-vorming.

• Je leert op een praktijkgerichte manier in een kantoorklas telefoneren, post en mail behandelen, tienvingerblind typen, handelsdocumenten verwerken en klasseren, facturen verwerken in de boekhouding.

• In het zesde jaar krijg je een doorgedreven praktijkopleiding op de werkvloer via de stages.

• Na het zesde jaar behaal je het getuigschrift van het secundair onderwijs.

Office & retail 3 OR 4 OR
Engels 3 3
Frans 4 4
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
Nederlands communicatieve vaardigheden 2 2
plastische opvoeding 2 2
wiskunde 2 2
totaal algemene vakken 21 21
administratie 3 3
boekhouden 3 3
retail (verkoop) 5 5
totaal technische vakken 11 11
totaal urenpakket per week 32 32

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien. 

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop in de lessen.