Bel ons met uw vragen!
051 50 10 27

info@tsaam.be                NIEUWSBRIEF

 

 

CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Afdrukken

 

CLB Veurne - Diksmuide - Westkust

CLB Diksmuide | bijzetel

 

Kasteelstraat 31

B-8600 DIKSMUIDE

Telefoon: 051 50 45 58

Fax: 051 50 52 64

E-mail: diksmuide@vclb-veurne.be Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

CLB Veurne | hoofdzetel

Oude Beestenmarkt 6

B-8630 VEURNE

Telefoon: 058 31 16 14

Fax: 058 31 64 80

E-mail: veurne@vclb-veurne.be Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Website: www.vclb-veurne.be

 

Het CLB-team van Diksmuide

Geert Van Hoeymissen (maatschappelijk werker)

Anne Craeymeersch (paramedisch werkster)

Karin Luickx (arts)

Inge Dewulf (psychopedagogisch consulente)

 

De opdracht van het CLB

Bij te dragen tot het welbevinden en de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen en de jongeren, nu en in de toekomst.
Het belang van de leerling staat centraal, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren die door hun sociale achtergrond bedreigd worden in hun ontwikkeling. Het CLB ondersteunt de ouders en de scholen in de opvoeding en de begeleiding van de leerlingen.

 

De begeleidingsdomeinen

De begeleiding van leerlingen situeert zich op vier onderscheiden domeinen:

 • het leren en studeren (leerproblemen voorkomen en ondersteunen),
 • de onderwijsloopbaan (begeleiding en informatie bij studie- en beroepskeuze in een continu proces),
 • de preventieve gezondheidszorg (lichamelijke ontwikkeling en gezondheidsopvoeding),
 • het psychisch en sociaal functioneren (gedrags- en opvoedingsproblemen).

Hoe wordt er gewerkt?

 • vraaggestuurde begeleiding (behalve voor verplichte medische onderzoeken en bij leerplichtproblemen): ingaan op vragen van de leerlingen, hun ouders en de scholen (binnen de opdracht van het CLB);
 • vanuit verschillende invalshoeken: lichamelijk, psychologisch, sociaal (in overleg en teamverband),
 • aanvullend ten aanzien van de school en de ouders (ondersteuning en gezamenlijke verantwoordelijkheid),
 • gratis en discreet (beroepsgeheim),
 • planmatig, professioneel en schooloverstijgend,
 • mits instemming van de ouders (of van de leerlingen vanaf 14 jaar) kan een begeleiding worden opgestart,
 • CLB en school hebben een beleidscontract met afspraken over de samenwerking in de leerlingenbegeleiding.
 

Het CLB begeleidt op een intensieve wijze prioritair:

 • het buitengewoon onderwijs,
 • de verwijzing van leerlingen uit gewoon naar buitengewoon onderwijs en omgekeerd,
 • het kleuteronderwijs,
 • de aanvang van de lagere school,
 • de overgang van de eerste naar de tweede graad secundair onderwijs,
 • de overgang van de derde graad secundair onderwijs naar het hoger onderwijs,
 • het technisch, kunst- en beroepssecundair onderwijs,
 • het deeltijds secundair onderwijs,
 • de anderstalige nieuwkomers.
 

Informatie en bereikbaarheid

Het CLB informeert over de werking wanneer de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in een school van het werkgebied. Tevens is er bijzondere aandacht voor de prioritaire doelgroepen. De CLB-medewerker is bereikbaar op het Centrum te Veurne of te Diksmuide, en tevens op vaste tijdstippen op school.